Božić Željko
tel : +381 64 3051392
e-mail : zeljkoboz@gmail.com
skype name: zeljkoboz81


Karlovačka županija
Općina Vojnić
selo Miholjsko 18


Imanje je veličine 15 rali (jutara)- 8.2 hektara

Obradive zemlje – 10 rali - 5.7 hektara

Pašnjak – 2 rala - 1.1 hektar

Šuma – 3 rala- 1.7 hektara

 

Trenutno stanje same kuće je takvo da su prozori, vrata i podovi na kući uglavnom uništeni a samo dvorište sa okućnicom je pomalo zaraslo u korov.

Struja i telefon nisu priključeni, jer kuća nije obnovljena, ali naravno priključak je veoma jednostavno
ostvariti jer je namenski postavljena bandera pored kuće prilikom sređivanja električne i telefonske mreže posle rata.

Kuća nije bila oštećena granatama, minama ili nekim drugim ratnim oruđima za vreme rata jer je bila daleko od prvih borbenih linija tako da je sva šteta nanešena posle rata.

Krovna konstrukcija same kuće kao i ostalih objekata je u odličnom stanju.

Obradiva zemlja se delom obrađuje kao što se vidi ispod na slici.

Takođe postoji deo obradive zemlje koja se ne obrađuje zadnjih 10-tak godina a koja je idealna za bavljenjem proizvodnjom organske hrane gde je preduslov da zemlja nije tretirana nekih hemijskim sredstvima poslednjih 3-5 godina.

Šuma je u dobrom stanju a obuhvata oko 1500 komada jele(smreke) a ostatak je mešavina johe, bukve i graba.

Postoji sopstveni izvor vode koji se nalazi u brdu iznad kuće.
U brdu je izgrađen bazen za vodu koji je isto u sklopu imanja i koji je isključivo za lične potrebe.
Istorija izvora svedoči da nikad nije presušio bez obzira na vremenske neprilike u zadnjih 100 godina, koliko se pamti .
Usled prirodnog pada (bazen je iznad kuće, idealan položaj) pritisak u vodovodnim cevima je 3 – 5 bara, kao u gradskom vodovodu a o čemu svedoči i centralno grejanje koje je bilo ugrađeno u kući a danas nažalost postoje samo cevi u zidu.
Trenutno je izvor u dobrom stanju a o čemu svedoči i hemijska analiza urađena oktobra 2007 godine. Što se tiče kvaliteta vode možete da pogledate hemijsku analizu vode
na slici ispod na kojoj se vidi da su rezultati odlični odnosno da po svom kvalitetu odgovaraju flaširanoj vodi koja se može kupiti u prodavnici.

 

Slika 1. Hemijska analiza urađena u Zavodu za preventivno-medicinsku zaštitu VS u Nišu. uzorak vode od 26.08.2007.

Sama lokacija kuće sa kompletnom zemljom je idealna za bavljene poslovima gde je čistoća vazduha, vode i zemlje od najvažnijeg značaja, kao što su:
- proizvodnja organske hrane
- pčelarstvo
- ribnjaci
- stočarstvo

To je omogućeno blizinom velike šume (Petrova gora) koja je bogata i izvorima vode a jedan od potoka protiče kroz samo imanje tako da postoji i mogućnost stvaranja sopstvenog jezera.
Takođe u blizini ne postoji veliki industrijski zagađivač koji bi narušio zdravu klimu.

Postoji dobra saobraćajna povezanost sa bitnijim gradskim i turističkim centrima:
Vojnić(10km), Karlovac(35km), Zagreb(85km), Rijeka - more (145km) kao i prema Bosni - Velika Kladuša( 15km), Plitvička jezera(65km), Topusko(35km), Muljava(15km) itd.