Božić Željko
tel : +381 64 3051392
e-mail : zeljkoboz@gmail.com
skype name: zeljkoboz81


Karlovačka županija
Općina Vojnić
selo Miholjsko 18

1.Osnovni podaci o imanju

Kuća je površine 11 x 7 [m]– sa potkrovljem (2 sobe) a u
prizemlju 3 sobe, hodnik i kupatilo

Garaža uz kuću je površine 6 x 4.5 [m] i natkrivena sa terasom

Dvorišna zgrada – 14 x 5 [m]

Staja – 11 x 6 [m] a ispred je gnojnica – 7 x 4 – sa septičkom jamom 3 x 2

Dvorišna soba 5 x 4 [m] – sa terasom dužine 3[m]
Donji deo dvorišne sobe je 8 x 4 [m]– radionica,ostava

Podrum – 7 x 4[m] – natkriven sa prostorijom za žito