Božić Željko
tel : +381 64 3051392
e-mail : zeljkoboz@gmail.com

Plitvička jezera - Rastoke - Terme Topusko

Karlovačka županija
Općina Vojnić
selo Miholjsko 18